requesting

requesting

چرا تبدیل به نماینده فروش شویم؟

ایران کشوری ۴ فصل به همراه تاریخ غنی و اماکن مذهبی است که باعث میشود این کشور مقصد مناسبی برای گردشگران، به خصوص گردشگران کشورهای همسایه باشد.

هر سال حدود ۸ ملیون نفر از ایران بازدید میکنند. به ما بپیوندید تا از این فرصت استفاده کنید.


روند کار چگونه است؟

  1. تقاضانامه را پر کنید.

  2. تقاضانامه ی شما بررسی میشود و زمانی که پذیرفته شد، به شما دسترسی سامانه نمایندگی فروش داده میشود.

  3. شروع به بازاریابی محصولات امین کارت کنید.

  4. درآمد خود را بعد از هر تراکنش (تا سقف ۳۰ درصد تراکنش انجام شده) برداشت کنید.